BB BEAUTE 04

Thời gian dự kiến quảng cáo: Từ 28/12/2017 - đến 28/06/2018

Thời gian đăng ký: Từ 28/12/2017 - đến 28/03/2018

Thời gian quảng cáo tối thiểu: 180 ngày

Khu vực quảng cáo: TP Hồ Chí Minh

Số lượng xe cho phép: Số lượng xe tối đa: 120 Số lượng xe đã đăng ký: 246

- Gói quyền lợi dành cho bạn -

- BB BEAUTE 04 -

  • Nhận tiền mặt 1.000.000 VNĐ/tháng
    (Yêu cầu chủ xe phải chạy tối thiểu 500 Km/tháng trong địa bàn nội thành TP Hồ Chí Minh. Số Km được tính theo thiết bị GPS do driVadz gắn trên xe. Xe phải gắn thiết bị GPS trong suốt chiến dịch quảng cáo).
Đồng ý
    
        Tắt Quảng Cáo Xe Máy[X]