Hệ thống điểm rửa xe

Giá trị gia tăng mà quảng cáo drivadz mang lại cho doanh nghiệp còn được hỗ trợ từ hàng trăm điểm rửa xe là đối tác của driVadz trên các tỉnh, thành phố. Tại các điểm rửa này, khách hàng của driVadz được đặt các standee và ấn phẩm quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình.


    
        Tắt/Close