ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với trang web www.drivadz.vn, thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Thủ Đô (NCI). Trang web này cung cấp cho bạn các thông tin về Dịch vụ quảng cáo do NCI cung cấp bao gồm: Nội dung sản phẩm quảng cáo, chiến dịch quảng cáo, người quảng cáo, người được phát hành quảng cáo, quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo...v.v. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cho bạn các tiện ích để đăng ký tham gia quảng cáo và phát hành quảng cáo cũng như các tiện ích khác khi bạn tham gia một trong các dịch vụ trên.

Ðể sử dụng dịch vụ tại www.drivadz.vn, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhận mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website này. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên trang web để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang www.drivadz.vn kể cả khi bạn đăng ký là thành viên của trang web hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngừng sử dụng dịch vụ tại www.drivadz.vn.

1. Định nghĩa

Thuật ngữ “Khách” để chỉ bất kỳ người nào truy cập trang web www.drivadz.vn.

Thuật ngữ “Người sử dụng” đề chỉ bất kỳ khách (từ 18 tuổi trở lên) đã đăng ký tài khoản trên trang web driVadz này và được phê duyệt bởi driVadz sau khi hoàn thành mẫu đăng ký.

Thuật ngữ “Quản trị viên” để chỉ người có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nội dung, hoạt động và các vấn đề liên quan đến trang web.

Thuật ngữ “Quảng cáo” là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi.

Thuật ngữ “Dịch vụ có mục đích sinh lợi” là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; dịch vụ không có mục đích sinh lợi là dịch vụ vì lợi ích của xã hội không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ. 

Thuật ngữ “Sản phẩm quảng cáo” là bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự.

Thuật ngữ “Người quảng cáo” là tổ chức, cá nhân có yêu cầu NCI quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.

Thuật ngữ “Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo” là NCI.

Thuật ngữ “Người phát hành quảng cáo” là tổ chức, cá nhân được NCI thuê thông qua Hợp đồng phát hành quảng cáo, Người phát hành quảng cáo dùng phương tiện quảng cáo là xe ôtô thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo của người quảng cáo đến công chúng theo cách thức và phương pháp do NCI qui định phù hợp với Luật Quảng cáo và pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

2. Qui định đối với Khách

Mọi người có phương tiện truy cập Internet đều có quyền truy cập vào trang Web này và trở thành Khách của www.drivadz.vn.

Chúng tôi có quyền hạn chế mà không báo trước đối với các Khách có hành vi hoặc/và có IP sử dụng các virus hoặc mã nguồn độc hại cho trang web này hoặc/và có hành vi tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DdoS – Distributed Denial Of Service) đối với www.drivadz.vn.

3. Qui định với Người sử dụng

Để trở thành Người sử dụng (NSD), bạn phải đăng ký tài khoản trên trang web www.drivadz.vn.

Bạn phải khai đúng, đủ và trung thực các thông tin trong phần đăng ký của www.drivadz.vn.

Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của NSD và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với NSD.

Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website và các dịch vụ trong hệ thống www.drivadz.vn. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác ngoại trừ cung cấp cho Người quảng cáo.

Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

driVadz có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định tại văn bản này mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

Chúng tôi có quyền hạn chế mà không báo trước đối với Người sử dụng có hành vi hoặc/và có IP sử dụng các virus hoặc mã nguồn độc hại cho trang web này hoặc/và có hành vi tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DdoS – Distributed Denial Of Service) đối với www.drivadz.vn.

4. Các hành vi bị cấm

Bất cứ Khách hoặc Người sử dụng nào vi phạm các hành vi sau sẽ bị xử lý theo pháp luật:

(a)  Sao chép, lưu trữ, phân phối, sử dụng vào mục đích thương mại các thông tin, hình ảnh được đăng tải trên trang web www.drivadz.vn.

(b)  Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích thăm dò, thử nghiệm có thể gây tổn hại đến trang web www.drivadz.vn.

(c)  Bất kỳ hành động tiếp cận để phá hoại an ninh và/hoặc chức năng của các máy chủ được sử dụng bởi driVadz.

(d)  Bất kỳ hành động chủ động, cố tình truy cập, sửa đổi các tài khoản của người sử dụng và/hay cơ sở dữ liệu thuộc quyền sở hữu của driVadz sử dụng các công cụ ngoài luồng, không hợp pháp.

(e)  Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp (hack, cheat...) vào các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống www.drivadz.vn. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

(f)  Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống www.drivadz.vn.

(g)  Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của www.drivadz.vn và các dịch vụ khác trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

(h)  Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của www.drivadz.vn, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác.

(i)  Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác, tổ chức khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

(j)  Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo danh hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của www.drivadz.vn. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

(k)  Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, www.drivadz.vn có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

(l)  Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

(m)  Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

(n)  Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc.

(o)  Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, trò chơi trong hệ thống www.drivadz.vn dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

5. Chính sách bảo mật

www.drivadz.vn nhận thức rõ thông tin cá nhân là hết sức quan trọng. Vì thế, chúng tôi tôn trọng và bảo mật sự riêng tư của người dùng. Việc sử dụng thông tin bạn cung cấp chỉ để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ được sử dụng vào mục đích quảng cáo của bản thân NCI hoặc Người quảng cáo. Khi đăng ký làm thành viên của www.drivadz.vn tức là bạn đã đồng ý & chấp thuận những điều khoản được mô tả tại Điều khoản sử dụng.

Để biết chi tiết hơn về cách thức thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng và cam kết của www.drivadz.vn trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng xem phần Quy định bảo mật.

6. Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này thì Chúng tôi có quyền giới hạn truy cập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

(a)  Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

(b)  Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

(c)  Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

(d)  Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.

(e)  Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng thông báo cho chúng tôi. Xin hãy chú ý rằng: Bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Chủ quyền – Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và trang web của chúng tôi và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ và những quyền này được thừa nhận.

Bản quyền – Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về Dịch vụ và trang Web (kể cả văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng, âm thanh và phần mềm). Theo như mục đích của những điều khoản mô tả dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của bạn, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, bạn không được vi phạm điều khoản nào và dưới bất kỳ hình thức nào sau đây:

(a)  Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ Dịch vụ hay trang web của chúng tôi.

(b)  Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần Dịch vụ hay trang web của chúng tôi mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.

8. Các liên kết

Trang web www.drivadz.vn có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này.

Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

9. Từ chối đảm bảo

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Quản trị viên của trang web này từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

(a)  Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.

(b)  Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web.

(c)  Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.

(d)  Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.

(e)  Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên hoặc qua trang web.

(f)  Tuân theo qui định sử dụng này.

10. Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

(a)  Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).

(b)  Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.

(c)  Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.

(d)  Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.

(e)  Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.

(f)  Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

(g)  Đặc biệt, bạn công nhận rằng www.drivadz.vn sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

(h)  Việc đăng ký thành viên, đăng ký quảng cáo, đăng ký phát hành quảng cáo không phải là việc giao kết hợp đồng, không có trách nhiệm ràng buộc www.drivadz.vn với NSD.

11. Trách nhiệm của driVadz

Nội dung trên tất cả các trang của trang web này là những thông tin chung và thông tin về sử dụng dịch vụ cho những đối tượng khách hàng của driVadz. driVadz có quyền sửa đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng mà không cần thông báo trước.

Không chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực tế, đầy đủ và hữu ích của những thông tin được cung cấp bởi người sử dụng.

Có quyền can thiệp và hành động đối với bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi bất kỳ người dùng nào của trang web mà những thông tin đó được cho là sai, không chính xác, lạm dụng, khiếm nhã, hận thù, quấy rối, khiêu dâm, thô tục, định hướng tình dục, đe dọa, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hoặc vi phạm luật hiện hành.

Có trách nhiệm cập nhật các thông tin được công bố trên trang web www.drivadz.vn, nhưng không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của các thông tin được công bố.

Thực hiện những biện pháp cụ thể hỗ trợ bảo mật của trang web www.drivadz.vn, nhưng không đảm bảo rằng sau khi bị tấn công, hệ thống bảo mật sẽ không bị tổn thất nặng nề.

Có quyền sửa đổi/tạm dừng/dừng các dịch vụ cho người sử dụng mà không cần bất kỳ thông báo nào.

12. Cam kết của bạn

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại www.drivadz.vn (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

(a)  Việc bạn sử dụng trang web.

(b)  Do bạn vi phạm các điều khoản này.

(c)  Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải.

(d)  Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân.

(e)  Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

Người sử dụng trang web mặc định đã thể hiện sự đồng ý nhận tất cả các thông tin được gửi bởi www.drivadz.vn thông qua các phương tiện khác nhau như tin nhắn, email, điện thoại,v.v.. Người sử dụng trang web/khách vào trang web được mặc định là đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật được công bố trên trang web. Cá nhân NSD kết thúc việc sử dụng website của mình nếu không đồng ý với bất kì điều khoản/điều kiện/yếu tố nào được đưa ra trong bản Điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của trang web.

Thông tin của người sử dụng sẽ được xử lý dựa trên những quy định trong Chính sách bảo mật của website. Bằng cách sử dụng trang web này, tất cả thành viên của trang web đồng ý với cách thức thực hiện này và đảm bảo những thông tin cung cấp là chính xác.

Cảm ơn bạn đã sử dụng www.drivadz.vn !

    
        Tắt/Close