Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

25/02/2019 11:18

Drivadz cần tuyển : Trưởng phòng Marketing  - Làm việc tại khu vực Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ : 10/03/2019

05 Nhân viên kinh doanh làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

22/02/2018 09:55

driVadz tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (làm việc TP Hồ Chí Minh) - Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/03/2018.

03 Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội

22/02/2018 09:31

driVadz tuyển dụng 03 Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/03/2018.

    
        Tắt/Close