Tuyển dụng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI (01 NGƯỜI)

04/11/2021 10:07

driVadz tuyển dụng 01 Kế toán tổng hợp (Làm việc tại Hà Nội) - Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 19/11/2021.

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI (2 NGƯỜI)

20/07/2021 11:21

driVadz tuyển dụng 02 Nhân viên Content Marketing (Làm việc tại Hà Nội) - Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/08/2021.

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TẠI HÀ NỘI (3 NGƯỜI)

30/10/2020 16:45

driVadz tuyển dụng Chuyên viên thiết kế đồ họa (3 người) làm việc tại Hà Nội. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2020.

Chuyên viên phát triển phần mềm, vận hành hệ thống PHP tại Hà Nội (01 người)

30/10/2020 14:05

driVadz tuyển dụng Chuyên viên phát triển phần mềm, vận hành hệ thống PHP tại Hà Nội (03 người). Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2020.

03 Phụ trách kinh doanh OOH làm việc tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

30/10/2020 14:23

driVadz tuyển dụng 03 Phụ trách kinh doanh OOH làm việc tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2020.

    
        Tắt/Close