12/02/2019 11:11

CHỞ TRẺ ĐI XE MÁY, PHỤ HUYNH TUYỆT ĐỐI ĐỪNG CHỦ QUAN

Phụ huynh cần lưu ý những tình huống nguy hiểm mà driVadz - cộng đồng quảng cáo trên xe máy điểm qua dưới đây để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của trẻ khi lưu thông trên đường.

--------------------

driVadz – Chở thương hiệu đến muôn nhà

Website: http://www.drivadz.com/

Facebook: http://www.facebook.com/quangcaodrivadz

Tổng đài hỗ trợ miễn phí: 1800 6825

driVadz - Driving the Difference

Nguồn cafeauto

    
        Tắt/Close